Zakończenie roku szkolnego

W końcu ten wymarzony dzień wszystkich uczniów nastąpił. Życzymy wszystkich udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Spotkanie z książką

W ramach imprezy "Spotkanie z książką" uczniowie młodszych klas oraz zespołów edukacyjno-terapeutycznych bawili się przy takich wierszach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima jak: "Na Straganie", "Rzepka", "Murzynek Bambo". Dużo radości sprawiła im inscenizacja wiersza...

Dzień Patronki Szkoły

W środę 22 maja cała szkoła zebrała się na świetlicy szkolnej gdzie odbyła się Akademia z Okazji Dnia Patronki Szkoły - Marii Grzegorzewskiej. Uczniowie mieli także za zadanie rozwiązać krzyżówkę tematyczną lub ułożyć z puzzli portret Patronki.

Autyzm

Poznaj zanim ocenisz. „Dzieci spod szklanego klosza”, „deszczowe dzieci”, „dzieci zamienione przez wróżki”, tak czasem nazywane są dzieci autystyczne…

Szkoła podstawowa

w szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem…

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Istnieje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie od 2006 roku. Jest to szkoła ponadgimnazjalna, do której przyjmowani są absolwenci gimnazjów z…

Branżowa Szkoła I Stopnia

W Szkole Branżowej I Stopnia uczniowie kształcą się w klasie wielozawodowej, wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim…

Liceum Ogólnokształcące

Dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi…

Skip to content